DSCF5582

曽山ガバナーの公式訪問

2018年9月19日

曽山ガバナーの公式訪問 式訪問参加の皆様 式訪問参加の皆様